01


solarni ćilimU zemljama Balkana, pod okriljem borbe protiv klimatskih promena razvio se biznis izgradnje derivacionih hidro centrala.
Ovaj trend se bez mnogo buke proširio u skoro svim zemljama jugoistočne Evrope.
Uz kredite Evropske Investicione Banake i podršku lokalnih vlasti, groznica otimanja zemljišta,
izdavanja ne-legitimnih dozvola za izgradnju i privatizaciju vodnih tokova, izmakla je kontroli.

U mnogim slučajevima lokalnom stanovništvu su oduzete reke iz kojih su se do ne davno snabdevali sa vodom za napajanje stoke i navodnjavanje bašta.
Reke su sa svim svojim biodiverzitetom, jednostavno preusmerene u cevi derivacionih hidro centrala.

Ovakva praksa dovela je do talasa protesta širom regiona,
ali često usled cenzure i kontrole lokalnih medija, napori lokalnog stanovništva da se njihov glas čuje šire i da se zaustavi dalje uništavanje prirode ostali su ne primećeni.

U oblasti Stare Planine, planine koja pripada lokalnoj samoupravi grada Pirot u Srbiji,
došlo je do ozbiljnijeg otpora izgradnji derivacionih hidro centrala na par lokacija tokom 2018-te.

Želeo sam da dam svoj doprinos u sprečavanju daljeg uništavanja Parka Prirode Stara Planina,
pa sam poklonio svoj umetnički rad gradu Pirotu.
Grad Pirot je poznat po više vekovnoj tradiciji izrade ćilima, pozvao sam se na kulturno nasleđe ovog kraja a svoj rad predstavio kao solarnu verziju Pirotskih Ćilima.

Solarni paneli su postavljeni na Crveni Trg u centru Pirota u jesen 2019 god.